conserve.

16 tekstów – auto­rem jest con­serve..

Doszłam do wnios­ku, że jed­nak wo­le żyć marzeniami. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 listopada 2010, 18:20

Co z te­go, że dziś jest źle? Jut­ro bedzie gorzej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2010, 21:31

Pew­nie w tej chwi­li 855346 ludzi na świecie ucieka przed czymś, pa­nicznie się te­go bojąc. 741356 ludzi płacze przez wspom­nienia. 388941 jest cho­ra na miłość, a ja wykładam no­gi na biur­ko, palę pa­piero­sa i na wszys­tko mam wyjebane. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 września 2010, 20:31

jeżeli ktoś mi po­wie, że, wie co czuję,to chy­ba spadnę z krzesła i zacznę płakać ze śmiechu. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 21 września 2010, 20:48

jeśli ko­muś nie po­doba się, co ro­bisz, piep­rz to. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 lipca 2010, 14:39

Cho­ra ma­nipu­lan­tka i egois­tka z prze­ros­tem am­bicji i piep­rzoną dumą w zanadrzu. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 lipca 2010, 19:14

Jest jed­na rzecz, którą kocham nad życie jest śmiech dziec­ka. On je­dyny jest praw­dzi­wy i szcze­ry. Kiedy słyszę ten śmiech zaw­sze się uśmie­cham i modlę się, aby ten śmiech nie za­nikł na wieki. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lipca 2010, 11:56

Życie ma nieby­wale nieziem­sko słod­ki smak.
Smak mo­jej ulu­bionej ma­lino­wej mamby.
Z nutą so­ku pomarańczy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 lipca 2010, 13:26

Uwierz, że marze­nia spełniają się każde­go dnia. Bo tak jest 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 czerwca 2010, 14:09

Tak, ut­ra­ta prag­nień ser­ca jest tra­gedią. Ale ich zys­ki­wanie to wszys­tko, o czym można marzyć, żeby za­nurzyć się w kimś in­nym i obudzić ser­ce, które od daw­na boi się uczuć. Mo­je życze­nie spełniło się. I jeśli jest to tra­gedia, to daj­cie mi taką tra­gedię, po­nieważ, za nic w świecie bym te­go nie oddała. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 czerwca 2010, 17:47
conserve.

nie mam. (;

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

conserve.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność